Hukum Menyambung Rambut dengan Sanggul

Bagaimana hukumnya menyambung rambut dengan memakai sanggul ?

Jawab :

Tafsil : Kalau penyambungan itu memakai rambut najis,maka hukumnya haram secara mutlaq.Dan apabila memakai rambut yang suci,maka ditafsilkan lagi.Apabila memakai rambut manusia,maka penyambungan tersebut hukumnya haram secara mutlaq.Dan apabila dengan selain rambut manusia (rambut hewan atau rambut buatan) maka hukumnya boleh.

Kitab Nihayatuz Zain hal 8 dan 10

Kitab Al Iqna’ juz I hal 97

Print Friendly

No comments yet.

Leave a Comment

*